Психолошка истраживања Институт за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду Београд
Psychological Research Institute of Psychology, Faculty of Philosophy, Belgrade Belgrade