Новости | Комуникација | Пројекти | Књиге | Часописи | Манускрипти | Прикази | Људи | Дискусија | Писма | Линкови

Психолошка истраживања


2/2012 (XV)

UDK 159.9 ISSN

Чланци Превод
   •  Бланка Богуновић, Ида Вујовић: Метакогнитивне стратегије током певања с листа ПреводDownload  )
   •  Дубравка Радусиновић, Маша Вукчевић, Светлана Чизмић: Разлике у степену везаности за кућу, суседство и град између младих у Београду и Хелсинкију ПреводDownload  )
   •  Јелена Пешић, Марина Виденовић, Дијана Плут: Слободно време и позитиван развој младих: анализа буџета времена ПреводDownload  )
   •  Зоран Павловић: Похађање наставе грађанског васпитања као чинилац политичког знања, продемократских уверења и политичког активизма младих ПреводDownload  )
   •  Смиљана Јошић, Невена Буђевац, Александар Бауцал: Улога вршњачке интеракције у доношењу одлука десетогодишњака ПреводDownload  )

Научна критика Превод
   •  Марија Бранковић, Небојша Петровић: Тоталитаризми у друштвима и људским умовима ПреводDownload  )

Упутство за ауторе Превод
   •  ---: Упутство за ауторе ПреводDownload  )
   •  ---: Notes for contributors ПреводDownload  )


Претраживање ове свеске часописа

Аутор:
УДК:
Појам:


Редакција
Импресум
Импресум електронског/дигиталног издања ове свеске