Новости | Комуникација | Пројекти | Књиге | Часописи | Манускрипти | Прикази | Људи | Дискусија | Писма | Линкови

Психолошка истраживања


1/2012 (XV)

UDK 159.9 ISSN

Чланци Превод
   •  Ивана Ковачевић, Светлана Чизмић: Задовољство радним простором и радно понашање менаџера информационих технологија ПреводDownload  )
   •  Дејан Лаловић, Александра Станковић: Нека својства краткорочног вербалног памћења депресивних пацијената ПреводDownload  )
   •  Ирис Жежељ: Утицај експериментално изазваних афективних стања среће и туге на етничко стереотипизирање ПреводDownload  )
   •  Данијела С. Петровић, Милица Вучетић: Узрасне и полне разлике у стратегијама решавања сукоба у хипотетичким конфликтним ситуацијама са пријатељима и вршњацима ПреводDownload  )
   •  Зора Крњаић: Ослонци за концептуализацију појма експертско мишљење ПреводDownload  )
   •  Јована Бјекић, Љиљана Лазаревић, Милица Ерић, Елена Стојимировић, Теодора Ђокић: Развој српске верзије речника за аутоматску анализу текста (LIWCser) ПреводDownload  )

Упутство за ауторе Превод
   •  ---: Упутство за ауторе ПреводDownload  )
   •  ---: Notes for contributors ПреводDownload  )


Претраживање ове свеске часописа

Аутор:
УДК:
Појам:


Редакција
Импресум
Импресум електронског/дигиталног издања ове свеске