Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Psihološka istraživanja


2/2013 (XVI)

UDK 159.9 ISSN

Članci Prevod
   •  Sunčica Vujić, Hana Baronijan: Odnos između pohađanja predškolskog obrazovanja i školskog uspeha učenika i učenica i mogućnosti unapređenja predškolskog obrazovanja u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Marija Branković, Nevena Buđevac, Anja Ivanović, Vladimir Jović: Činioci razvoja viših nivoa čitalačke pismenosti – veštine argumentovanja u školskoj nastavi PrevodDownload  )
   •  Nada Ševa, Jelena Radišić: Razvoj rane pismenosti u srpskim vrtićima: osnovni resursi i s njima povezana praksa PrevodDownload  )
   •  Sonja Banjac, Ana Altaras Dimitrijević, Aleksandar Dimitrijević: Odnos vezanosti, mentalizacije i intelektualnih sposobnosti u adolescenciji PrevodDownload  )
   •  Ana Jevtić, Milomirka Savić: Povezanost igranja nasilnih video-igrica i vršnjačkog nasilja kod adolescenata u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Zora Krnjaić: Doprinos istraživanja ekspertize razumevanju prirode ekspertskog mišljenja PrevodDownload  )
   •  Jovana Lazarević, Borjanka Batinić, Tatjana Vukosavljević Gvozden: Faktori rizika za nastanak anoreksije nervoze PrevodDownload  )

Prikazi Prevod
   •  Nada Korać: Ka izlazu iz začaranog kruga PrevodDownload  )

Uputstvo za autore Prevod
   •  ---: Uputstvo za autore PrevodDownload  )
   •  ---: Notes for contributors PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske