Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Psihološka istraživanja


1/2013 (XVI)

UDK 159.9 ISSN

Članci Prevod
   •  Dušanka Đurović, Dragan Mitrović: Karakteristike ličnosti kod različitih tipova poremećaja ishrane PrevodDownload  )
   •  Orhideja Šurbanovska, Biljana Blaževska-Stoilkovska: Očekivanje kao posrednik u odnosu između strategija učenja i akademskog postignuća kod studenata PrevodDownload  )
   •  Vesna M. Petrović: Dva određenja pojmovne promene: teorija koherencije i teorija elemenata PrevodDownload  )
   •  Dobrinka Kuzmanović: Školsko nasilje u kontekstu političkog nasilja PrevodDownload  )
   •  Maša Popović: Mobilnost osoba sa oštećenjem vida: otklanjanje arhitektonskih barijera PrevodDownload  )

Naučna kritika i prikaz Prevod
   •  Milanko Čabarkapa: Menadžment u sportu između nauke i prakse PrevodDownload  )
   •  Jasmina Moskovljević Popović: Dejan Lalović. Čitanje: od slova do teksta. Beograd: Filozofski fakultet, 2012. PrevodDownload  )

Uputstvo za autore Prevod
   •  ---: Uputstvo za autore PrevodDownload  )
   •  ---: Notes for contributors PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske