Психолошке радионице за децу и адолесценте који су оболели од малигних болести – модел психолошке подршке током хоспитализације и лечења
Psychological workshops for children and adolescents suffering from malignant disease – The model of psychosocial support during hospitalization and treatment