„Филозофија за децу” као креирање зоне наредног развоја
„Philosophy for Children” as creating the zone of proximal development