Хеуристички метод за детекцију група испитаника с различитим факторским структурама скупа мерених варијабли
The heuristic method for detecting clusters of respondents with different factor structure of measured variables