Новости | Комуникација | Пројекти | Књиге | Часописи | Манускрипти | Прикази | Људи | Дискусија | Писма | Линкови

Психолошка истраживања


1/2014 (XVII)

UDK 159.9 ISSN

Чланци Превод
   •  Северина Филиповић, Татјана Вукосављевић Гвозден, Горан Опачић: Повезаност дисфункционалних уверења о партнерском односу са опажајем брачног склада ПреводDownload  )
   •  Владимир Станковић, Светлана Чизмић: Ергономски фактори ризика и физичка нелагодност корисника лаптоп рачунара ПреводDownload  )
   •  Тамара Џамоња Игњатовић, Марко Милановић, Весна Дуканац: Београдски инвентар за процену личности адолесцената као мост између процене личности деце и одраслих ПреводDownload  )
   •  Златко Бодрожић: Повратак високообразованих стручњака у Србију ПреводDownload  )
   •  Тамара Кликовац: Психолошка подршка и психо-социјална помоћ женама оболелим од карцинома дојке ПреводDownload  )

Прикази Превод
   •  Маја Савић: Читање из угла психологије ПреводDownload  )

Упутство за ауторе Превод
   •  ---: Упутство за ауторе ПреводDownload  )
   •  ---: Notes for contributors ПреводDownload  )


Претраживање ове свеске часописа

Аутор:
УДК:
Појам:


Редакција
Импресум
Импресум електронског/дигиталног издања ове свеске