Београдски инвентар за процену личности адолесцената као мост између процене личности деце и одраслих
Belgrade Adolescent Personality Inventory: Bridging the Gap between Personality Assessment in Children and Adults