Повезаност дисфункционалних уверења о партнерском односу са опажајем брачног склада
The Connection Between dysfunctional Relationship Beliefs and Dyadic Adjustment