Новости | Комуникација | Пројекти | Књиге | Часописи | Манускрипти | Прикази | Људи | Дискусија | Писма | Линкови

Психолошка истраживања


2/2011 (XIV)

UDK 159.9 ISSN

Чланци Превод
   •  Артур Аруда (Arthur Arruda), Леал Ферејра (Leal Ferriera), Карина Лопес Падиља (Karina Lopes Padilha), Родриго Коста Насименто (Rodrigo Costa Nascimento): Питање слободе у процесу реформе психијатрије: потенцијално присуство неолибералних пракси управљања ПреводDownload  )
   •  Витомир Јовановић: Фактори напредовања на тесту читалачке писмености ПреводDownload  )
   •  Марина Виденовић, Јелена Радишић: Анксиозност у вези са учењем математике: Математика – баук или не? ПреводDownload  )
   •  Лепосава Вукичевић, Вељко Ђурић: Социјална анксиозност и однос према упадљивој потрошњи код ученика шестог и седмог разреда основне школе ПреводDownload  )
   •  Хауард Вилијамсон (Howard Williamson): Цар је и даље го: Неке чињенице о интервенцијама рада са младима у животима „рањивих“ младих људи у 21. веку ПреводDownload  )

Прикази Превод
   •  Бојана Кашиковић, Дејан Вулиновић: Критички осврт на научна и етичка утемељења психијатрије ПреводDownload  )
   •  Наташа Симић: Могу ли деца ниског социо-економског статуса бити успешна у школи? ПреводDownload  )

Упутство за ауторе Превод
   •  ---: Упутство за ауторе ПреводDownload  )
   •  ---: Notes for contributors ПреводDownload  )


Претраживање ове свеске часописа

Аутор:
УДК:
Појам:


Редакција
Импресум
Импресум електронског/дигиталног издања ове свеске