Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Psihološka istraživanja


1/2011 (XIV)

UDK 159.9 ISSN

Članci Prevod
   •  Jelena Pešić: Sličnosti i razlike u konceptualizovanju kritičkog mišljenja PrevodDownload  )
   •  Marina Videnović, Aleksandar Baucal: Adolescenti i rizična ponašanja: odraz iracionalnosti ili racionalnosti PrevodDownload  )
   •  Srđan Dušanić: Karakteristike religiozne sumnjičavosti kod mladih PrevodDownload  )
   •  Ana Fritzhand: Ispitivanje moralnog mišljenja adolescenata putem posrednih koncepata PrevodDownload  )
   •  Jelena Mašnić: Osobine ličnosti kao odrednice stava o ženama u poziciji lidera u Crnoj Gori PrevodDownload  )
   •  Simon Knight, Zorana Zupan: Besplatna tehnologija u psihološkim istraživanjima PrevodDownload  )

Prikazi Prevod
   •  Nebojša Petrović: Ervin Staub: Overcoming Evil. Genocide, Violent Conflicts, and Terrorism PrevodDownload  )

Uputstvo za autore Prevod
   •  ---: Uputstvo za autore PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske