Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Psihološka istraživanja


2/2010 (XIII)

UDK 159.9 ISSN

- Prevod
   •  Ana Pešikan: Savremeni pogled na prirodu školskog učenja i nastave: socio-konstruktivističko gledište i njegove praktične implikacije PrevodDownload  )
   •  Dušan Kecmanović: (Ne)mogućnost prevencije stigme duševnog poremećaja i destigmatizacije osoba sa duševnim poremećajem PrevodDownload  )
   •  Ivana Stepanović: Određenje vršnjačke interakcije i istraživanje njene uloge u kognitivnom razvoju u kontekstu Pijažeovog i socio-kulturnog pristupa PrevodDownload  )
   •  Dragica Pavlović Babić, Aleksandar Baucal: Čitalačka pismenost kao mera kvaliteta obrazovanja: procena na osnovu PISA 2009 podataka PrevodDownload  )
   •  Tamara Klikovac: Kompleksna patnja vezana za terminalnu fazu bolesti, smrt i tugovanje PrevodDownload  )
   •  Jelena Vidić: Odnos kreativnog procesa i mentalnog poremećaja PrevodDownload  )
   •  Dragomir Pantić: Preispitivanje vrednosti samoizražavanja PrevodDownload  )
   •  ---: Uputstvo za autore PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske