Повеља Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево Краљево
Povelja Public Library "Stefan Prvovencani" Kraljevo Kraljevo, Serbia