News | Communication | Projects | Books | Journals | Manuscripts | Reviews | People | Discussion | Letters | Links

Povelja


03/2004 (XXXIV)

UDK 82 ISSN 0352-7751

Head of a table Translate!
   •  Дејан Илић: Кварт Translate!Download  )
   •  Светлана Поповић-Михајловић: Плави коверат Translate!Download  )
   •  Мирољуб Тодоровић: Дао сам гондоле на попоравку Translate!Download  )
   •  Драгица Стојановић: Љубави дај ми мало предности Translate!Download  )
   •  Наташа Ковачевић: Dreams Translate!Download  )
   •  Иван Потић: March Translate!Download  )

Премошћење Translate!
   •  Mark Strand: Непрекинути живот Translate!Download  )
   •  Simona Vinci: Things Translate!Download  )
   •  Steve Walker: Мали коњ Translate!Download  )
   •  Александар Прокопиев: Палчић Translate!Download  )

Transfiguration Translate!
   •  Михајло Пантић: Лирски искушеник Translate!Download  )
   •  Драган Хамовић: Живо присуство у времену Translate!Download  )
   •  Милован Данојлић: Положај песника Translate!Download  )

Песников избор Translate!
   •  Вујица Решин Туцић: Да ли постоји живот Translate!Download  )

Простори Translate!
   •  Ненад Даковић: Prosthesis Translate!Download  )

Regarding Translate!
   •  Владимир Маровић: Трансцендентализам етике чисте дужности. Обележавање два века од смрти Имануела Канта Translate!Download  )

Предмет Повеље: О четири квартета Т. С. Елиота Translate!
   •  Roger Bellin: Привлачност доказа и опасност од параодије у Четири квартета Translate!Download  )
   •  Dustin Kidd: Предодређена судбина песника. Аналиѕа Т. С. Елиотовог Ист Коукера Translate!Download  )
   •  Karey Perkins: Афирмација места и времена. Плес у Ист Коукеру у оквиру Четири квартета Translate!Download  )

Sink Translate!
   •  Сава Анђелковић: Шта се, заправо, догађа у Стеријиним Родољупцима? Translate!Download  )
   •  Андреја Марковић: Два могућа читања песме "Светковина". О једном можда Симе Пандуровића Translate!Download  )
   •  Милош Петровић: Читајући књигу о Кишу Михајла Пантића Translate!Download  )

Accesses Translate!
   •  Душица Потић: Диптих о Песои Translate!Download  )
   •  Милета Аћимовић Ивков: Границе језика, границе света Translate!Download  )
   •  Драган Бошковић: Када се воде повуку Translate!Download  )
   •  Раденко Кондић: Роман о покајању: разликовање две милости Translate!Download  )

Incomes Translate!
   •  Радивој Радић: Стеван Првовенчани и Византија Translate!Download  )

Area Translate!
   •  Александар Гаталица: Болесни космос дивних идеја. Густав Малер, један век касније Translate!Download  )
   •  Александар Милосављевић: Војвођански Обломов. Тезе о могућим наличјима обломовштине у Тужној комедији Егона Савића Translate!Download  )
   •  Саша Радојевић: Косово и механизми популарне културе Translate!Download  )

Positive Translate!
   •  Милош Латиновић: Десет (не)снимљених фотографија Translate!Download  )

Појмовник Translate!
   •  Ласло Блашковић: Појмовник Translate!Download  )


Претраживање ове свеске часописа

Author:
UDC:
Words:


Editorial board
Impressum
Impressum of the electronic edition of this volume