Limes plus - часопис часопис за друштвене и хуманистичке науке HISPERIAedu Београд
Limes plus - časopis za društvene i humanističke nauke HISPERIAedu Beograd
Limes plus - Journal of Social Sciences and Humanities HISPERIAedu