Rezultat pretraživanja

Časopis: Likovni život
Tema: OdžaciLikovni život > 121-122/2007 (XX)
   •  Nenad Bogdanović: Aleksandar Jovanović PrevodDownload  )

Likovni život > 119-120/2006 (XIX)
   •  Juniper Perlis: 8. Međunarodni festival multimedijalne umetnosti - IMAF 2006. Galerija MAS PrevodDownload  )
   •  Nenad Bogdanović: Juniper Perlis PrevodDownload  )

Likovni život > 115-116/2006 (XIX)
   •  Kenny McBride: 7. Međunarodni festival multimedijalne umetnosti - IMAF 2005. Galerija MAS PrevodDownload  )

Likovni život > 111-112/2005 (XVIII)
   •  Nenad Bogdanović: 6. Međunarodni festival multimedijalne umetnosti – IMAF 2004 PrevodTekst  )
   •  Nenad Bogdanović: Stephen Howard – Mixup i Saša Marković – Mikrob PrevodTekst  )