Rezultat pretraživanja

Časopis: Likovni život
Tema: Nove knjigeLikovni život > 123-124/2007 (XX)
   •  Radoslav Lazić: Kosta Bogdanović, Vizibilno kao spoznaja i kultura, Zavod za udžbenike, Beograd 2007. PrevodDownload  )
   •  Ivanka Lazović: Radmila i Mirjana Milosavljević, Kuće umetnika, Orion art, Beograd, 2006. PrevodDownload  )

Likovni život > 125-126/2008 (XXI)
   •  Zoja Bojić: Imaginarne domovine – umetnost Danile Vassilieffa, Zadužbina Andrejević, Beograd 2007. PrevodDownload  )
   •  Zoja Bojić: Stanislav Rapotec, barbarogenije u umetnosti Australije, Zadužbina Andrejević, Beograd 2007. PrevodDownload  )
   •  Jelena Mežinski Milovanović: Dr Zoja Bojić, imaginary homelands, the art of Danila Vassilieff, Andrejevic Endowment, Beograd 2007. PrevodDownload  )
   •  Svetlana Jovičić: Dr Miško Šuvaković, „Konceptualna umetnost“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, N. Sad 2007, promovisana u Kući legata, aprila 2008. PrevodDownload  )
   •  Radoslav Lazić: Traktat o vizibilnom Kosta Bogdanović, Poetika vizibilnog, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007, str. 228. PrevodDownload  )
   •  Ivanka Lazović: Aleksandra Mamić-Petrović, Petar Petrović, Marko Murat, iz mog života, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008. PrevodDownload  )
   •  Aleksandra Levnaić: Vesna Marjanović, Maske, maskiranje i rituali u Srbiji, Čigoja štampa, Etnografski muzej, Beograd 2008, str. 341. PrevodDownload  )

Likovni život > 121-122/2007 (XX)
   •  Radoslav Lazić: Kosta Bogdanović: Poetika vizuelnog, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd 2005. PrevodDownload  )
   •  Jovan Ćirilov: Radoslav Lazić, 12 no drama. Drame izlazećeg sunca, AkterA, Beograd 2006. PrevodDownload  )
   •  Mare Janakova Grujić: Arhitekta Dragutin Maslać (1875-1937). Centar VAM, Beograd 2006. PrevodDownload  )

Likovni život > 119-120/2006 (XIX)
   •  Miodrag Dabižić: Kostantin Novaković: Živko Stojsavljević, Život i delo, Novi Sad, 2006. PrevodDownload  )
   •  Zvonimir Osrečki: Ratko Božović: Pavle Nikitović Nik, Radionica duše, Beograd 2006. PrevodDownload  )
   •  Bela Duranci: Sava Stepanov: 50. godina umetničke kolonije Ečka, monografija PrevodDownload  )
   •  Anonymous author: Grafike iz fonda Savremene galerije UK Ečka - Zrenjanin PrevodDownload  )
   •  Mare Janakova Grujić: Miloš M. Pavlović: Oko arhitekte / Architect's Eye PrevodDownload  )
   •  Katarina Miščević: Đulio Karlo-Argan, Akile Bonito Oliva,: Moderna umetnost 1770-1970-2000, Klio PrevodDownload  )

Likovni život > 117-118/2006 (XIX)
   •  Olivera Vukotić: Stanislav Živković, Život slike Radionica duše, Beograd, 2006. PrevodDownload  )
   •  Jevta Jevtović: Milun Mitrović, Likovni krugovi, Umetnost i umetici 1943-2003. IP Poligraf, Beograd, 2005. PrevodDownload  )
   •  Olivera Vukotić: Ješa Denegri, Olga Jevrić, Edicija, Žene u srpskom slikarstvu Beograd, 2006. PrevodDownload  )
   •  Živojin Prokopović: Branka Đorđević, Slikarstvo kao sudbina Digp "Prosveta", Niš, 2005. PrevodDownload  )
   •  Katarina Ambrožić: Risto Stijović /1894-1974./. Spomen zbirka Pavle Beljanski PrevodDownload  )
   •  Radoslav Lazić: Gordana Popović Vasić & Irina Subotić, Miodrag Tabački, Monografija Clio, Beograd, 2004. PrevodDownload  )
   •  Zoran Manević: Stojan Maksimović Stvaralaštvo / Creativity, Beograd, 2006. PrevodDownload  )

Likovni život > 115-116/2006 (XIX)
   •  Zdravko Vučinić: Milija Belić: Petar Omčikus L'Age d'Homme Suise, Paris 2004. PrevodDownload  )
   •  Savo Popović: Petar Vlahović: ''Srbija: zemlja, narod, život, običaji'' PrevodDownload  )
   •  Anonymous author: Aleksandar Petrović: Praistorija Srba IK "Pešić & sinovi" PrevodDownload  )
   •  Anonymous author: Radivoje Pešić: Vinčansko pismo IK "Pešić & sinovi" PrevodDownload  )

Likovni život > 113-114/2005 (XVIII)
   •  Aleksandar Jovanović Birilj: Milun Mitrović: ''Likovni krugovi umetnost i umetnici 1943-2003'' PrevodTekst   Download  )
   •  Nebojša Amanović: Draginja Simić - Lazar »Kalenić«, Kragujevac 2005. PrevodTekst   Download  )
   •  Vlada Janković: Nebojša Amanović «Nastanak, razvoj i oblikovanje štamparskih slova«, JIN Beograd, 2004. godine PrevodTekst   Download  )

Likovni život > 111-112/2005 (XVIII)
   •  Spomenka Jelić Medaković: Đulio Karlo Argan/Akile Bonito Oliva: "Moderna umetnost 1770-1970-2000". Prevod ()
   •  Mile Tasić: Nebojša Milenković, Slavko Matković, Ja sam umetnik PrevodTekst  )

Likovni život > 109-110/2005 (XVII)
   •  Rajka Bošković: Kosta Bogdanović. Svet skulpture. Istorija svetske skulpture od paleolita do sedamdesetih godina 20. veka, Univerzitet umetnosti, Beograd 2004. Prevod ()
   •  Dragoslav Paunesku: Stanislav Živković, Petar Lubarda. Radionica duše, Beograd 2004. Prevod ()
   •  Slobodan Bobo Slovinić: Petar Lubarda (1907-1974), Publikum, Beograd 2004. Prevod ()
   •  Radoslav Lazić: Iz predgovora. Pozorišno slikarstvo Vladimira Marenića. Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad 2004. Prevod ()
   •  Zdravko Vučinić: Ljubomir Dragičević. Svečana Dvorana Kruševac. Skupština opštine, Kruševac 2004. Prevod ()