Rezultat pretraživanja

Časopis: Likovni život
Tema: KragujevacLikovni život > 123-124/2007 (XX)
   •  Mihailo Kandić: Velimir Matejić, Grafike. Galerija Mostovi Balkana, mart-april 2007. PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Miriana Savova, slike PrevodDownload  )
   •  Katarina Babić: 4+ Pal Dečov, Vlastimir Nikolić i Milivoj Štulović, 20. 09-9. 10. 2007. PrevodDownload  )
   •  Katarina Babić: Mi smo (se) navikli, 1-20. oktobar 2007. PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Ruski slikari, vajari i arhitekte u Kragujevcu 1920-1941, Slike, fotografije. Moderna galerija, maj 2007. PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Miodrag Mlađović, Objekti i grafike. Galerija Narodnog muzeja, mart-april 2007. PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Miroslav Arsić, Slike 1987-2007, mart-april 2007. PrevodDownload  )

Likovni život > 125-126/2008 (XXI)
   •  Zvonimir Osrečki: Ljubodrag Janković – Jale, Slike. Galerija Narodnog muzeja, 23. 04-06. 2008. PrevodDownload  )

Likovni život > 123-124/2007 (XX)
   •  Mihailo Kandić: Nikola Janković, Skulpture i crteži, 6.05-5.09. 2007. PrevodDownload  )

Likovni život > 125-126/2008 (XXI)
   •  Dragi Milin: Dragan Panić, Skice za spomenike. Moderna galerija, 27. 12. 2007-31. 01. 2008. PrevodDownload  )

Likovni život > 123-124/2007 (XX)
   •  Spomenka Kovačić-Gužvić: Olivera Gavrić Pavić – Opus 1989-2007. Mozaik-slika, reljef, ikona. Galerija Narodnog muzeja, 24. 10-5. 12. 2007. PrevodDownload  )

Likovni život > 125-126/2008 (XXI)
   •  Mihailo Kandić: Vladimir Janković, Slike. Moderna galerija, 25. 10-14. 11. 2007. PrevodDownload  )
   •  Katarina Babić: „4+“ P. Dečov, V. Nikolić, M. Štulović. Gradska galerija Mostovi Balkana PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Sreten Milatović, Skulpture. Galerija Mostovi Balkana, 25. 01-05. 02. 2008. PrevodDownload  )

Likovni život > 121-122/2007 (XX)
   •  Mihailo Kandić: Goran Rakić – Slike i crteži iz ciklusa „Kapija, simbol, mit“. Galerija Narodnog muzeja, oktobar-decembar 2006. PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Članovi ULUS-a i ULUPUDS-a – Radovi na papiru. Moderna galerija, decembar 2006-januar 2007. PrevodDownload  )

Likovni život > 119-120/2006 (XIX)
   •  Mihailo Kandić: Julija Novoselova. Gradska galerija Mostovi Balkana PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Milena Stojanović PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Živana Đukić-Kostić. Moderna galerija PrevodDownload  )

Likovni život > 117-118/2006 (XIX)
   •  Mihailo Kandić: Lada, 65. Izložba. Galerija Narodnog muzeja PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: 30. godina Kragujevačkog univerziteta PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Sofija di Garofani. Gradska galerija Mostovi Balkana PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Prolećna izložba crteža LUK-a PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Bojan Otašević. Moderna galerija PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Milivoja Štulović PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Mira i Sava Sandić PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Jelena Bojanić PrevodDownload  )

Likovni život > 115-116/2006 (XIX)
   •  Mihailo Kandić: Petar Đorđević. Galerija Narodnog muzeja PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Jordan Erčević PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Crteži 12 umetnika. Moderna galerija PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Ilija Paunović. Gradska galerija Mostovi Balkana PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Katarina Ljubinković-Zorkić. Dom omladine PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Krajiški likovni salon. Galerija Doma Vojske SCG PrevodDownload  )

Likovni život > 113-114/2005 (XVIII)
   •  Mihailo Kandić: Radomir Đukanović (Užice), Slike. Moderna galerija, maj 2005. PrevodTekst   Download  )
   •  Mihailo Kandić: Dragan Đorđević, skulptura, maj 2005. PrevodDownload  )
   •  Nebojša Amanović: Vesna Milojković. Moderna galerija. Instalacija i ambijentalna umetnost PrevodTekst   Download  )
   •  Mihailo Kandić: Vladan Subotić (Beograd), slike. Hotel „Stari Grad”, maj-jun 2005. PrevodTekst   Download  )
   •  Mihailo Kandić: Mirko Brkljan (Nikšić), slike, maj 2005. PrevodDownload  )
   •  Mihailo Kandić: Olja Ivanjicki (Beograd), slike i arhitektonski koncepti. Galerija Narodnog muzeja, maj-jun 2005. PrevodDownload  )

Likovni život > 111-112/2005 (XVIII)
   •  Zdravko Vučinić: Aleksandar Jovanović - Birilj Prevod ()
   •  Mihailo Kandić: Irena Knežević, grafike Prevod ()
   •  Mihailo Kandić: Tomislava Trifić, kompjuterska grafika Prevod ()