Rezultat pretraživanja

Časopis: Likovni život
Tema: KovinLikovni život > 115-116/2006 (XIX)
   •  Mihailo Kandić: Oktobarski likovni salon. Galerija Kulturnog centra PrevodDownload  )

Likovni život > 111-112/2005 (XVIII)
   •  Vasilije B. Sujić: Miomirka Petrović Đokić, akvareli PrevodTekst  )
   •  Ištvan Hajdu: Milomirka Petrović Đokić PrevodTekst  )