Rezultat pretraživanja

Časopis: Likovni život
Tema: KolonijeLikovni život > 123-124/2007 (XX)
   •  Miodrag Miško Petrović: Likovna kolonija: Sandžak inspiracija umetnika PrevodDownload  )
   •  Dragan Nešić: 33 umetnička kolonija Mileševa PrevodDownload  )
   •  Milorad Stepanov: XI likovna kolonija Mol, salaš na Molskom ritu, 21-27. juli 2007. PrevodDownload  )

Likovni život > 121-122/2007 (XX)
   •  Zdravko Vučinić: Likovna kolonija „Bardovi u čast Subotici, Paliću i Gorkom listu“ PrevodDownload  )

Likovni život > 119-120/2006 (XIX)
   •  Nina Krstić: 13. Likovna kolonija naivne i marginalne umetnosti, Zlatibor PrevodDownload  )
   •  Milorad Stepanov: Slikarska kolonija Jazak 2006. PrevodDownload  )
   •  Aleksandar Jovanović Birilj: Likovna Kolonija "Art-Etnos", Subotica PrevodDownload  )

Likovni život > 117-118/2006 (XIX)
   •  Milica Todorović: Obeležavanje stogodišnjice Likovne kolonije Sićevo /1905-2005./ PrevodDownload  )

Likovni život > 113-114/2005 (XVIII)
   •  Bratislav Ljubišić: Likovna kolonija Orašac, Aranđelovac PrevodTekst   Download  )

Likovni život > 111-112/2005 (XVIII)
   •  Zoran M. Mandić: Likovna kolonija za poštovanje PrevodTekst  )
   •  Zdravko Vučinić: Druga likovna kolonija Drina Prevod ()

Likovni život > 109-110/2005 (XVII)
   •  Aleksandar Jovanović Birilj: Likovna kolonija Jastrebac, 9-13. jul 2004. Prevod ()
   •  Ognjen Begović: Deveti saziv likovne kolonije Pale 2004, jul 2004. Prevod ()