Rezultat pretraživanja

Časopis: Likovni život
Tema: IntervjuLikovni život > 123-124/2007 (XX)
   •  Sunčica Lambić-Fenjčev: Vladan Radovanović PrevodDownload  )
   •  Mirjana Ranković Luković: Rajna Lazić. Zlatar, Galerija Čigota, 24. jula 2007. PrevodDownload  )
   •  Radoslav Lazić: Džim Gembl (Jim Gamble) virtouz lutkarskog pozorišta, Holivud, SAD PrevodDownload  )

Likovni život > 121-122/2007 (XX)
   •  Sunčica Lambić: Kosta Bogdanović PrevodDownload  )
   •  Mile Tasić: Sava Halugin PrevodDownload  )

Likovni život > 119-120/2006 (XIX)
   •  Ekaterina Ristivojev, Dragana Kuručev: Ekaterina Ristivojev PrevodDownload  )
   •  Nemanja Jovanov, Svetlana Jovičić: Nemanja Jovanov PrevodDownload  )

Likovni život > 117-118/2006 (XIX)
   •  Anonymous author: Agencija Apis. Sukob niskog intenziteta kompleks volja za moć PrevodDownload  )
   •  Anđelka Bojović, Olivera Vukotić: Anđelka Bojović. Razgovor vodila Olivera Vukotić PrevodDownload  )
   •  Radomir Rade Vergović, Radoslav Lazić: Radomir Rade Vergović. Razgovor vodio Radoslav Lazić PrevodDownload  )
   •  Noa Triester Filipovic, Olivera Gavrić Pavić: Noa Triester Filipović PrevodDownload  )

Likovni život > 115-116/2006 (XIX)
   •  Mijo Mijušković, Radoslav Lazić: Mijo Mijušković. Razgovor vodio Radoslav Lazić PrevodDownload  )

Likovni život > 113-114/2005 (XVIII)
   •  Ljubica Jelisavac, Dragoljub Adžić: Dragoljub Adžič Adža PrevodTekst   Download  )
   •  Ljubica Jelisavac, Goran Rakić: Goran Rakić PrevodTekst   Download  )
   •  Ljubica Jelisavac, Vladan Srdić: Vladan Srdić PrevodTekst   Download  )

Likovni život > 111-112/2005 (XVIII)
   •  Olivera Gavrić Pavić: Paulina Šuster Jovanović – žena koja je prva slagala Prevod ()

Likovni život > 109-110/2005 (XVII)
   •  Mirjana Crnčević, Rajna Lazić: Rajna Lazić – Slika je muzika koja se gleda, Galerija Čigota, jul 2004. Prevod ()
   •  Petrica Duletić, Gaetan Gril: Gaetan Gril Prevod ()