Rezultat pretraživanja

Časopis: Likovni život
Tema: BudvaLikovni život > 113-114/2005 (XVIII)
   •  Slobodan Bobo Slovinić: Miloš Šobajić, slike, skulpture, instalacije. Moderna galerija, Budva, 31. 07. 2005. PrevodTekst   Download  )

Likovni život > 109-110/2005 (XVII)
   •  Slobodan Bobo Slovinić: Ljubomir Brajović, Slike i crteži. Santa Marija, avgust 2004. Prevod ()