Rezultat pretraživanja

Časopis: Likovni život
Tema: Autorske izložbeLikovni život > 109-110/2005 (XVII)
   •  Radmila Lazić: Deveti međunarodni salon karikature Zemun 2004. Umetnička galerija Stara Kapetanija, juni 2004. Prevod ()