Дунав – рајска река. Галерија Феникс, Београд, 20. 9-15.11. 2007.