Дечје предвечерје. Музеј на отвореном Старо село, Сирогојно