Ars fumandi – Колекције прибора за пушење. Музеј примењене уметности, 19. 05-19. 06. 2007.