Омаж Шарлоти Перијан. Музеј примењене уметности, Београд, 19. 05-30. 06. 2007.