Збирка икона Секулић, Иконе XV-XX века. Музеј града Београда