Моћ Модиљанијеве линије. Москва, Пушкинов музеј, мај 2007.