Ремек дела Rupf колекције – Picasso, Klee, Kandinsky. Музеј лепих уметности, Будимпешта, 26. 10. 2007-27. 01. 2008.