Бора Виторац и Драгољуб Павлов. Иницијални перформанс у Новом Саду (1957-1965). Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 5-15. мај 2007.