13. бијенале наивне и маргиналне уметности. Музеј наивне и маргиналне уметности, 11. 10-11. 11. 2007.