Милица Раичевић, Слике. Уметничка галерија Рим, мај 2007.