Оливера Гаврић Павић – Опус 1989-2007. Мозаик-слика, рељеф, икона. Галерија Народног музеја, 24. 10-5. 12. 2007.