Миодраг Млађовић, Објекти и графике. Галерија Народног музеја, март-април 2007.