Павле Насковић. Галерија Центра за културу и уметност, јуни 2007.