Методички дани – Изложба ликовних радова студената ВШОВ. Виша школа за образовање васпитача