Бранко Раковић, Слике. Галерија КЦ Лаза Костић, 7-21. сепетембар 2007.