Сећање на Карла Направника (Хумполер, 24. 08. 1909 – Голник, 25. 09. 1957). Градски музеј