VII бијенале акварела, Савремена галерија, јуни-јули 2007.