Мирко Бојаџијевски, Изложба слика „Артефакти“, 21. 5-2. 6. 2007.