Представљање новог пројекта групе Аметист „Апстрактно-конкретно“