Даница Јовановић – Страсно заљубљена у сликарство, 20. 09-20. 10. 2007.