Мирјана Лехнер-Драгић, Марко Драгић – Синагога као уметничко наслеђе. Слике, фотографије и уметничке графике. Јеврејска општина Београд, 2. септембар 2007.