Уметничка колонија ШИРОКА СТАЗА. Галерија Икар, септембар 2007.