Кокан Лазаревић, Слике и цртежи. Галерија Сингидунум, 31. 07 – 10. 08. 2007.