Василије Букчев – живот у међупростору, слике и цртежи. Галерија Графички колектив, 18. 06 – 7. 07. 2007.