48. октобарски салон у Београду: Микронаративи. Искушења малих реалности (Микрозаједнице Урбана раскршћа), Њујорк, Париз, Сеул